Göran Knutas

Systemutveckling och dataanalys


Från idé till implementation


Tjänster

- Systemutveckling i Java, Go, SQL och Scala.
- Design och utveckling av sök- och databastjänster med exempelvis Elasticsearch, Boolware, PostgreSQL, MySQL och MongoDB.
- Dataanalys, matchning, data science och data mining med Weka, Spark, Boolware eller R.
Scrum, TDD, Jira, SCM (Git/Hg) och CI (Jenkins, Bamboo, Github/Travis) är självklara delar i utvecklingsprocessen.


Verksamhetsområden

Jag har erfarenhet från projekt inom information och beslutsstöd, bank och finans, transport och logistik samt myndigheter. Många projekt har handlat om att analysera, värdeförädla och tillgängliggöra information. Kort sagt att transformera mer eller mindre ostrukturerad data till sökbar, relevant och värdefull information.


Projekt

Jag har genomfört uppdrag hos:

Hitta.se
Bisnode Information AB
Teleadress
Infotorg AB
Entercard Sverige AB (Swedbank)
SEB
Emfas (Eniro)
Greens A/S
Direktmedia AB
Naturvårdsverket
ICC
Thomson Directories Ltd
GS1
Stora Enso
Pointlex
Liber
Kammarkollegiet


Kontakt

Göran Knutas
Systemutveckling och dataanalys
E-mail: goran at knutas.com
Mobil: 070-322 83 29